Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PSY102 Sosialpsykologi

Sosialpsykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PSY102
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Jo Kleiven
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets relasjoner til andre, herunder også menneskets funksjon i grupper og sosiale systemer.

Sosialpsykologien søker også å gi en forståelse av kulturelle faktorers betydning for menneskets utvikling og funksjon.

Læringsmål

Hovedsaklig av teoretisk art, siden emnet vanligvis vil bli tatt tidlig i studieløpet. Derfor er det viktigste å lære, forstå og gjøre rede for begreper, tankeganger, fakta og teorier fra pensum. Det forventes imidlertid også at studentene viser evne til å drøfte hvordan de faglige kunnskapene kan anvendes på praktiske eksempler fra virkeligheten.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4- timers individuell skriftlig dagseksamen, flervalg/ kortsvarsoppgaver

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L