Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1PSMETOD Metode II

Metode II
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1PSMETOD
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Knut Inge Fostervold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en grunnleggende innføring i selve forsknings og utredningsprosesser og en grundigere innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Det legges særlig vekt på forskningsdesign, måling og databehandling

Læringsmål

Grunnleggende kunnskap om forskningsprosessen, herunder etiske spørsmål, kunne gjennomføre enkle teoretiske og/eller empiriske undersøkelser og kunne gjennomføre hele på forskningsprosessen fram til og med publikasjon/rapport. Kunne gjøre bruk av vanlig PC-baserte statistiske verktøy som SPSS og tilsvarende for registrering og analyse.

 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervisning, veiledning, nett-undervisning

Emne er obligatorisk for

Ba Psykologi


Arbeidskrav

Godkjent skriftlig arbeid (2 godkjente øvelser fra metodeemnets praktiske del)

Eksamensform

Hjemmeeksamen (essay)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L