Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 2EXFAC Examen facultatum (psykologi)

Examen facultatum (psykologi)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2EXFAC
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
150
Emneansvarlig
Terje Ødegaard
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er en psykologitilpasset videreføring og utdyping av det faglige innhold i Ex.Phil. Sentralt er vitenskapsteori, utvikling av samfunnsvitenskapene og moralske og etiske spørsmål knyttet det moderne samfunn, herunder innføring i forskningsetikk og fagetiske prinsipper i psykologien.

Læringsmål

Ex.fac. skal gi (1) en videre innføring i etikk og etiske teorier, (2) en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskapelige tenkemåter og tradisjoner, og (3) en elementær innføring i og evne til å identifisere strukturen i fremstillinger av vitenskapelige resultater og til å forholde seg kritisk til slike framstillinger. Emnet er lærebokbasert.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning

Forkunnskaper

Ingen

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på årstudium i psykologi og på Bachelor i psykologi.


Arbeidskrav
  1. Ingen obligatorisk undervisning eller krav til tilstedeværelse.
  2. Godkjent prosjektarbeid
Eksamensform

4 timers skriftlig dagseksamen, kortsvarsoppgaver

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L