Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PSY2001 Pedagogisk psykologi

Pedagogisk psykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY2001
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i anvendelse av psykologisk kunnskap på skolens område med særlig fokus på barn og ungdoms utvikling relatert til læring - i bred forstand -, ferdighetsutvikling og mestring. I tillegg til grunnleggende kunnskap fra psykologiske basisdisipliner som utviklingpsykologi, kognitiv psykologi, abnormalpsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, helsepsykologi og metodefag, vektlegges også samspill med andre fag som pedagogikk og spesialpedagogikk.

Læringsmål

Teoretisk og praktiske mål: Forståelse av de grunnleggende utfordringer av psykologisk og tverrfaglig karakter som preger skolen som lærings og sosialiseringsarena, herunder barns psykologiske, læringsmessige, helsemessige og sosiale utvikling. Kunne gjennomføre enkle undersøkelser/ tester på individ og gruppenivå i skolesammenheng under veiledning.

Forkunnskaper

bestått 1. og andre studieår

Emne er obligatorisk for

Ba Psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig kortsvar/flervalg

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L