Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PSY1013 Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY1013
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Geir Kaufmann
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kognitiv psykologi gir en oversikt over menneskets kognitive funksjoner, nærmere bestemt oppmerksomhet, hukommelse, tenkning, språk, problemløsning, intelligens og andre prosesser som omhandler menneskets tanke og erkjennelsesmessige prosesser. Metodiske og anvendte aspekter knyttet til læring og oppmerksomhetsprosesser og områdeovergripende fag i grenselandet mellom biologi, nevrologi, informatikk som cognitive science vektlegges.

Læringsmål

Både teoretisk og anvendte mål som generell kunnskap om menneskets kognisjon i bred forstand, men studentene skal også være i stand til å utføre enkle undersøkelser/ tester av kognitive funksjoner under veiledning.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, nett-undervisning, veiledning.

Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet generell psykologi eller tilsvarende er gjennomført

Emne er obligatorisk for

Ba psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen, kortsvar/flervalg

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L