Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PSY1002 Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY1002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Reidulf G. Watten
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Personlighetspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. En del abnormalpsykologiske tema er også omtalt.

Læringsmål

Hovedsakelig av teoretisk art som kjennskap til sentrale skoleretninger og teorier, herunder personlighetens biologisk-genetiske, utviklingsmessige og sosiokulturelle sider. Kunne gjennomføre selvstendige undersøkelser med bruk av enkle inventorier under veiledning.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, PBL-gruppeundervising, nett-undervisning, veiledning

Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet generell psykologi eller tilsvarende er gjennomført

Emne er obligatorisk for

Ba psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid)

Eksamensform

4-timers skriftlig eksamen kortsvar/flervalg

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L