Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PSY1001 Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PSY1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Astri Müller Indrebø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i menneskets kognitive, personlighetsmessige, biologiske, psykologiske og sosiale utvikling i fasene fra fødsel, via barne- og ungdomstiden til voksen alder. Sentralt i et utviklingsperspektiv er kognisjon, persepsjon, personlighet, emosjonell og sosiale/relasjonelle temaer, og uhvordan disse områdene gjensidig påviker hverandre gjennom livsløpet. Sentrale utviklingspsykologiske teorier og forsningsresulttater vil bli drøftet.

Læringsmål

Forståelse av sentrale utviklingspsykologiske teorier i et livsløpsperspektiv, metodikk og gi grunnlag for forståelse av moderne utviklingspsykologisk forskning og sentrale anvendte aspekter.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, veiledning. Det gis også undervisning på internett.

Forkunnskaper

1 studieår ba psykologi

Emne er obligatorisk for

Ba psykologi


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen, kortsvar/flervalg

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L