Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1BV07 Emne 4. Samhandling og aktivitet

Emne 4. Samhandling og aktivitet
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1BV07
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Uttrykksformer som vektlegger kreativ virksomhet og utfoldelse.

Metodisk bruk av aktiviteter knyttet til samhandling og kommunikasjon.

Emne 4 avvikles parallelt med Emne 3.

Læringsmål

Studentene skal bevisstgjøre seg sine ressurser i forhold til interesser, kunnskaper og ferdigheter knyttet til aktiviteter, og transformere denne kompetansen til en faglig kontekst.

De skal tilegne seg teoretisk kunnskapsgrunnlag for bruk av aktiviteter i sosialfaglig sammenheng, og utvikle sin profesjonelle samhandlingskompetanse.

Undervisnings- og læringsmetode

Seminarer, gruppearbeid og forelesninger. Feltarbeid.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Tilstedeværelse. Skriftlige oppgaver og annen dokumentasjon

Eksamensform

Sluttevaluering av skriftlige oppgaver og annen dokumentasjon.

For å kunne avlegge eksamen på Emne 4 må Emne 2 være bestått

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L