Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > BVP2001 Emne 5. Praksis og Barnevernfaglig fordypning

Emne 5. Praksis og Barnevernfaglig fordypning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
BVP2001
Studiepoeng
55
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Barnevernsfaglig fordypning i teori- og erfaringsbasert kunnskap.

Emnet inkluderer en ca 16 ukers individuell praksisutplassering i høstsemestret med deltagelse i profesjonsrelevant virksomhet. Videre gir emnet en faglig fordyping i perspektiver og problemstillinger som er relevante for yrkesutøvelsen

Emnet går parallellt med Emne 6.

Læringsmål

Studentene skal utvikle og bevisstgjøre seg egen yrkesrolle, og øke sin forståelse for sammenhengen mellom forskning, teori og praktisk yrkesutøvelse. Studenterne skal videre bygge opp og viderutvikle sin handlingskompetense som barnevernspedagog til et kvalifisert nybegynnernivå.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, studentstyrt gruppearbeid, veiledningssamtaler og utplassering på praksisplasser, oppgaver, veiledning på oppgaver.

For å kunne avlegge eksamen på Emne 5 må Emne 3 og 4 være bestått.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Gjennomføring av ulike oppgaver nedfelt i eget oppgavehefte for praksis. Utarbeiding av en skriftlig, individuell fordypningsoppgave over et selvvalgt faglig relevant tema. Tilstedeværelse ved ferdighetsrettede seminarier.

Eksamensform

Praksisperioden evalueres i overensstemmelse med gjeldende reglement - det gis bestått/ikke bestått.

Den individuelle avsluttende eksamen består av:

  • sluttevaluering av individuell skriftlig fordypningsoppgave som forsvares muntlig
  • muntlig eksamen knyttet til sentrale teoretiske kunnskapsområder relatert til pensumlitteratur. Studentens evne til å vurdere yrkesfaglige problemstillinger og anvende viten fra utdanningens ulike kunnskapsområden prøves. Jfr. Rammeplan for barnevernspedagogutdanning.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L