Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1BV06 Emne 3: Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag

Emne 3: Barnevernspedagogens kunnskapsgrunnlag
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1BV06
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kunnskapsgrunnlag for barnevernspedagogens handlingskompetanse i ulike fagkontekster.

  • Delemne 1: Sosialpedagogisk endrings- og utviklingsarbeid. Samhandling som profesjonell virksomhet i barnevernspedagogens yrkesutøvelse knyttet til endrings- og utviklingsarbeid med barn, unge og deres familier.
  • Delemne 2: Barnevernfaglig utrednings- og tiltaksarbeid. Sentrale temaer er juss, utredningsarbeid og tiltaksarbeid i barnevernet.
Læringsmål

I delemne 1 skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

I delemne 2 skal studentene tilegne seg og kunne anvende kunnskap om barnevernet som utrednings- og tiltakssystem.

Emne 3 avvikles parallelt med Emne 4.

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesninger, samlinger gruppevis og i plenum, ulike former for gruppearbeid og individuelt skrivearbeid, individuell- og gruppeveiledning.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevern


Arbeidskrav

Skriftlige innleveringer, muntlig framlegg, tilstedeværelse

Eksamensform

Sluttevaluering av skriftlige oppgavebesvarelser fra begge delemner.

For å kunne avlegge eksamen på Emne 3 må Emne 2 være bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L