Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 1VP09 Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid

Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
1VP09
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
65
Emneansvarlig
Marit Kollstad og Kjetil Viken
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av delemnene helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid. I vernepleiefaglig yrkesutøvelse vektlegges sammenhengen mellom delemnene. Delemnene helsefag og omsorgsideologi vil primært være av teoretisk karakter og danne grunnlag for et mer anvendt perspektiv i delemnet miljøarbeid. Emnet skal danne grunnlag for engasjement og etisk bevissthet og bidra til utdannelse av kritiske, reflekterte yrkesutøvere.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om og forståelse for helsefaglige og omsorgsideologiske tilnærminger, og hvordan de virker inn på yrkesutøvelsen. De skal i samarbeid med andre kunne utføre omsorg, pleie, miljøarbeid og re/habilitering ut fra helsefaglig og omsorgsideologisk kunnskap og forståelse. Studentene skal utvikle forståelse for betydningen av helsefaglige forhold for mennesker med funksjonshemming, og ha kunnskap om juss i forhold til helserett.

De skal ha kunnskap om årsaker til - og behandling av de mest relevante sykdommer, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Videre skal de ha kunnskap om legemiddellære og medikamenthåndtering, og innsikt i og erfaring med de vanligste helsefaglige prosedyrer. De skal tilegne seg kunnskap om psykiske risikofaktorer og kjennetegn ved psykiske lidelser.

Videre skal de ha innblikk i eldres helse generelt; og fysiske plager ved alderdom og demens. Emnet tilrettelegger for utvikling av relasjons-kompetanse, og studentene forventes å utvikle økt bevissthet om temaet og om egen væremåte.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, ferdighetsundervisning; og individuelt studentarbeid og gruppearbeid som vektlegges spesielt i emnet. Veiledning gis i noen grad.

Forkunnskaper

Må ha gjennomført og bestått 1. år i Bachelor i Vernepleie.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleie


Arbeidskrav
  1. Vernepleierens arbeidsmodell
  2. Seminar om relasjonskompetanse.
  3. Legemiddellære og medikamentregning, skriftlig 4-timers skoleprøve – NB! Dette arbeidskravet skal være godkjent før studenten går opp til eksamen 3. år.
Eksamensform

4 timers skriftlig skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L