Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SOA2002 Emne 5. Forskning i eget fag

Emne 5. Forskning i eget fag
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SOA2002
Studiepoeng
10
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
90
Emneansvarlig
Studieleder Inger Karin Norbye
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Med utgangspunkt i virksomhetsområde med relevans for helse- og sosialfaglig arbeid, skal studentene velge ut og fokusere på et problemfelt innenfor de valgte virksomhetsområdene. Studentene skal innhente kunnskap om dette tema og analysere disse i lys av eksisterende faglitteratur.

Læringsmål

Studentene skal når emnet er gjennomført ha tilegnet seg innsikt i hvordan et konkret helse- og sosialfaglig problem oppfattes og håndteres på et arbeidssted. Studentene skal ha erhvervet seg innsikt i noen grunnleggende kunnskaper i metodiske teknikker for informasjonsinnhenting. Studentene skal kunne velge ut og bruke relevant fagkunnskap, teoretiske perspektiv til å forstå og fortolke den informasjonen de har innhentet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesning, gruppearbeid og veiledning vil bli benyttet. Det legges spesielt vekt på gruppearbeid siden arbeidskrav og evaluering skal utføres som gruppearbeid

Forkunnskaper

Forkunnskap som for opptak til bachelor i sosialt arbeid

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Arbeidskrav

Studentene leverer skriftlige gruppeoppgaver, med utgangspunkt i studentenes produkter blir det framlegg i grupper.

Eksamensform

Framlegg av gruppeoppgave i storgruppe.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L