Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 2EXPH Examen Philosophicum (Ex. phil)

Examen Philosophicum (Ex. phil)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2EXPH
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
300
Emneansvarlig
Kåre Letrud
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen philosophicum (Ex. phil.) er et emne på 10 stp, tilpasset Bachelor-studier ved Høgskolen i Lillehammer.

Den består av to deler:

 •  

  Filosofi- og vitenskapshistorie. Dette omhandler grunnleggende idéer i den vestlige tanke- og vitenskapstradisjonen, fra antikken til vårt århundre.

   

 •  

  Språk og argumentasjon med vekt på normativ argumentasjon og etikk. Dette er et ferdighetsorientert kurs, som inkluderer en innføring i språkforståelse og språklig framstilling og en innføring i tema i etisk teori og normativ argumentasjon, rettet mot eksempel på konkrete etiske og samfunnsmessige problemstillinger.

   

Læringsmål

Emnet har to forbundne målsetninger:

 1.  

  Ex.phil. skal gi grunnleggende kunnskaper om et utvalg sentrale emner i filosofiens og vitenskapens historie fra antikken til vår tid. Disse omfatter (a) hovedidéer i politisk tenkning og etikk fra antikken til det 20. århundrede, og (b) grunntrekk i det vitenskapelige verdensbilde, med vekt på resultater av betydning for livs- og menneskesyn.

   

 2.  

  Ex.phil. skal videreutvikle studentenes ferdigheter i praktisk bruk av språk med hensyn på (a) språk- og tekstforståelse, og (b) egen skriftlig framstilling og argumentasjon, med vektlegging av normativ eller etisk argumentasjon. Examen philosophicum gir dermed kunnskaper og ferdigheter som forutsettes for videre studier.

   

Undervisnings- og læringsmetode

Examen philosophicum vil gi fortrolighet med ulike former for undervisning og arbeidsformer som studenten vil møte i studiet. Blant disse er forelesninger, arbeid i små og store grupper, fremstilling av eget arbeid overfor medstudenter og overfor lærer, i form av muntlige framlegg og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/realkompetansevurdering

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samfunnsfag (ped. og spes. ped, sosiologi, samtidshistorie), Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi og Årsstudium i juss

Emne er valgbart for
Bl.a for Bachelor i kulturprosjektledelse og Bachelor i organisasjon og ledelse.
Arbeidskrav

Innlevering av 3 korte oppgaver (a 2-3 sider) i hver av de to delene av emnet. Krav om at minst to skal være godkjent i hver del (i alt minst 4 besvarelser). Studentene oppfordres til å arbeide i små grupper (normalt inntill 4 personer), men det er anledning til individuell innlevering.

Eksamensform

4 timers skoleeksamen, med to like store deler i Filosofi- og vitenskapshistorie og Språk og argumentasjon.

Begge deler må være bestått for å kunne få sluttkarakter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L