Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1016 Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse
Back Tilbake
Kode
RLS1016
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Randi Bredvold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene en innføring i fagområdet organisasjon og ledelse. Det vil bli lagt vekt på å forstå hvilken rolle og funksjon lederne har, de ansattes arbeidssituasjon, samt fremveksten av ulike organisasjonsformer. Emnet spenner over et stort antall enkelttema og det vil ikke være rom for fordypninger.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg teorier og grunnleggende kunnskap om fagfeltet organisasjon og ledelse. De skal få en forståelse for organisasjoners avhengighet av omgivelsene og hvilke utfordringer arbeidslivet har i et samfunn i stadig endring.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og enkle studentpresentasjoner.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Opplevelses- og attraksjonsutvikling, Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Eksamensform

En individuell 4-timers skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L