Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1014 Markedsføring

Markedsføring
Back Tilbake
Kode
RLS1014
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi studentene en innføring i fagområdet markedsføring. Innledningsvis vil hovedvekten ligge på grunnleggende begreper innen faget og betydningen av å forstå markedet og markedsmekanismene. Videre vil emnet ta opp modeller og verktøy organisasjoner har for å imøtekomme markedets forventninger og krav, herunder markedsførerens konkurransemidler. Faglige problemstillinger knyttet til reiseliv- og opplevelsesproduksjon vil få en sentral plass i emnet.

Læringsmål

Studentene skal etter endt kurs ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap og forståelse av hva markedsføring er, og markedsføringens anvendelse og virkemidler i organisasjoner generelt og i opplevelsesproduksjon spesielt. Studentene skal videre tilegne seg innsikt i betydningen av å drive et målrettet markedsarbeid.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godekjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling, Bachelor og årsstudium i reiseliv.


Eksamensform

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L