Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1010 Serviceledelse

Serviceledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS1010
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er faglig forankret i to fagområder - markedsføring og organisasjonsteori, med serviceorganisasjoner som referansepunkt. Hvordan drive målrettet markedsarbeid og hvordan tjeneste- og opplevelsesprodusenter og medarbeideren kan møte utfordringene i å tilfredsstille markedets forventninger utgjør sentrale faglige problemstillinger i kurset. Utvikling av de gode opplevelsene, kvalitetsutvikling- og sikring, lojalitet og relasjonsutvikling er sentrale faglige stikkord i kurset.

Læringsmål

Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om hva som særpreger produksjon av tjenester og opplevelser. Studentene skal videre vise en forståelse om hva som skaper opplevelser i ulike situasjoner og for ulike mennesker. Studentene skal ha kunnskap om hvilke konsekvenser markedets krav til kvalitet setter til produsenten, hvordan imøtekomme teknologiens utfordringer, og medarbeiderens egen rolle i relasjonsutvikling.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og gruppearbeid

Forkunnskaper

Innføringskurs i organisasjon og ledelse og innføring i markedsføring fra første år, eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv, Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling


Arbeidskrav

Et obligatorisk gruppebasert arbeidskrav

Eksamensform

4 timers individuell. Skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L