Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS1017 Bedriftsøkonomisk analyse

Bedriftsøkonomisk analyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS1017
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
August - november
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Christian Krogh
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bedriftsøkonomisk analyse har som mål at studentene skal lære grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier og metoder. Studentene skal få innsikt i bedriftsøkonomisk tankegang, beherske sentrale begreper i det bedriftsøkonomiske fagområdet og lære hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger. De skal videre kunne beregne og tolke de vanligste nøkkeltallene som brukes i analyser av regnskaper.

Læringsmål

Studentene skal kunne:

  • Kunne diagnostisere en bedrifts likviditet, finansieringsstruktur, lønnsomhet og soliditet ut fra tradisjonelle regnskapsanalytiske metoder. I tilknytning til dette komme med forslag til tiltak og drøfte konsekvenser av disse.
  • Kunne sette opp resultat- og likviditetsbudsjett for en bedrift og bruke disse som beslutningsgrunnlag.
  • Kunne kostnads- og inntektsteori.
  • Kunne gjennomføre og ta beslutninger ved hjelp av nullpunktanalyser. Kunne forstå og anvende teorien om hvordan en bedrift skal tilpasse seg for å oppnå størst mulig profitt.
  • Kunne verdsette sentrale omløpsmidler og se konsekvensen av ulike verdier på resultat og egenkapital
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgavegjennomgang og veiledning. Obligatorisk arbeidskrav.

Forkunnskaper

Grunnleggene regnskap

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv


Arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen

Eksamensform

En skriftlig fire timers individuell eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L