Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS2005 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS2005
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
Januar - februar
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Hans Holmengen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I kurset gjennomgås de mest grunnleggende statiske metoder. I den kvantitative delen blir fordelinger, mål for sentral tendens og spredningsmål gjennomgått. Generalisering og kausale analyser blir drøftet.

I den kvalitative delen legges det vekt på observasjoner, kvalitative intervjuer og fokusgrupper som metode for datainnsamling.

Kvalitative data analyser vil også bli behandlet.

Læringsmål

Gjennom emnet skal studentene ha fått en innsikt i kvantitativ og kvalitativ metode. De skal kunne gjennomføre analyser av så vel kvantitative og kvalitative data.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår som forelesninger, individuell veiledning og gruppeveiledning basert på utdelte oppgaver.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i reiseliv, Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling


Arbeidskrav

Ingen

Eksamensform

Fire timers skriftlig eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L