Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS2004 Utvikling og ledelse av reisemål

Utvikling og ledelse av reisemål
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS2004
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Dag Ørjansen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt inn i 3 kurs:

  • Reisemålsteori og planlegging
  • Reisemålsledelse
  • Et integrert reisemålscase
Læringsmål

Emnet har som mål å gi studentene innsikter innen områdene:

1. REISEMÅLSTEORI OG PLANLEGGING
Hvordan et reisemål er definert
Hvordan et reisemål er bygd opp
Hva slags ressurser et reisemål bruker
Hvordan reisemålet drives
Hvordan reisemål utvikles
Hvordan et reisemål fungerer sammen med samfunnet
Hvordan samfunnet planlegger og legger til rette for reisemål

2. DESTINASJONSLEDELSE
Hvordan få til en helhetlig utvikling og ledelse av reisemål
Hva kjennetegner de beste reisemålene
Hvordan tilrettelegge for kontinuerlig forbedring av reisemålets tilbud
Hvordan tilrettelegge samhandlingsprosesser som hever konkurranseevnen og verdiskapningen
Hvordan tilrettelegge markedsorienterte og kundefokuserte utviklingsprosesser som fremhever innovasjon og nyskaping
Hvordan posisjonere reisemålet for å skape fortrinn i et meget konkurranseutsatt marked

3. CASET
Hovedhensikten med caset er å utvikle studentenes evner til å omsette teori til praksis og føle at de behersker helhetsgrepet

Undervisnings- og læringsmetode

I høstsemesteret vil arbeidsformen variere mellom forelesninger og seminarer.

I vårsemesteret vil arbeidsformen variere mellom forelesninger og seminarer.

I caset vil arbeidsformen være veiledning av studentgrupper.

Forkunnskaper

Det kreves at de fire første semestrene i Bachelor i reiseliv eller bachelor i kulturprosjektledelse (eller tilsvarende) er bestått før en kan starte på emnene på tredje studieår.

Emne er valgbart for
Ett av to valgfrie spesialiseringsemner i 3. år på Bachelor i reiseliv
Arbeidskrav

For del 1 skal de utarbeides et paper etter trukket problemstilling(er) som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Hvis arbeidskravet ikke godkjennes, så gis det et nytt arbeidskrav som må godkjennes i løpet av januar. Deltakelse i caset er obligatorisk. Dette gjelder både forelesningene, gruppearbeidet, feltarbeidet og utarbeiding av caserapporten.

Eksamensform

Emnet avsluttes med en caserapport (i gruppe) som evalueres. Gruppekarakteren justeres etter individuell muntlig høring. Høringen baseres på pensum og caserapport.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L