HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS2003 Innovasjon og ledelse av reiselivsbedrifter

Skriv ut Skriv ut
Innovasjon og ledelse av reiselivsbedrifter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
RLS2003
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Randi Bredvold
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet ”Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter” har som mål å gi studentene innsikt i hvordan innovasjon faktisk fungerer reiselivsbedrifter. Videre skal studentene tilegne seg kunnskap og forståelse for hvordan man kan drive innovasjonsarbeid i disse bedriftene.

Emnet er teoretisk forankret i fagene økonomi, marked og ledelse, med innovasjon og servicebedrifter som referansepunkt. Et overordnet perspektiv blir innovasjon gjennom en markedsorientert prosess.

Læringsmål

En viktig målsetting for emnet er å trene studentene i reflektert anvendelse av teoretisk kunnskap på praktiske problemstillinger. Arbeidsformen som er valgt skal nettopp stimulere til å binde teori og praksis, for derigjennom gi kunnskap og forståelse som studentene senere kan anvende i en konkret arbeidssituasjon.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, deltakelse i et nettbasert beslutningsspill, feltarbeid og veiledning.

Forkunnskaper

De to første årene av Bachelor i reiseliv (eller tilsvarende) må være avlagt og bestått før en kan starte på emnene på tredje studieår.

Emne er valgbart for
Ba reiseliv
Arbeidskrav

Innlevering av 1 arbeidskrav, obligatorisk feltarbeid i en til to uker.

Eksamensform

Hele emnet avsluttes med ei uke hjemmeeksamen, der to og to studenter arbeider sammen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Kommer ...


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L