Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OLA1004 Prosjektledelse

Prosjektledelse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Hele semesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gjennom dette emnet få en grunnleggende forståelse for hva styring,

organisering og ledelse av prosjekt, innebærer.

Det vil bli lagt vekt på å gi forståelse for prosjektarbeidsformen som et verktøy for utvikling

og innovasjon. Sentralt i emnet blir å utvikle en forståelse for hva prosjektlederrollen

innebærer, med blant annet vekt på tilrettelegging, planlegging, ulike arbeidsmåter og

utvikling av team, og teamledelse.

Teoretiske tema som inkluderes i emnet:

  • Prosjektstyring
  • Prosjektledelse
  • Teamutvikling
  • Arbeidspsykologi
  • Kommunikasjon, konflikt og krisehåndtering
Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan man som leder planlegger,

tilrettelegger og utvikler et prosjekt. Det legges særlig vekt på å gi studentene en forståelse av

lederens rolle og betydning overfor medarbeidere, teamutvikling og andre viktige

interessenter.

Emnet skal ha et anvendt, praktisk perspektiv, hvor teoretisk kunnskap skal gi grunnlag for refleksjoner over utfordringer, knyttet til prosjektarbeid og prosjektledelse.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, studieturer og studentpresentasjoner.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling, Bachelor i organisasjon og ledelse


Arbeidskrav

Et skriftlig essay.

Eksamensform

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L