Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > RLS2001 Feltarbeid

Feltarbeid
Back Tilbake
Kode
RLS2001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Reiseliv
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det gjennomføres en kvantitativ og/eller en kvalitativ undersøkelse blant reisende eller reiselivsforetak. Undersøkelsene baseres på forskningsetiske retningslinjer

Læringsmål

Studentene skal gjennomkurset tilegne seg kunnskap om hvordan en feltundersøkelse skal gjennomføres. De skal tas gjennom en forskningsprosess, fra identifisering av en problemstilling, litteraturstudier og operasjonalisering. En undersøkelse skal gjennomføres, resultatene skal analyseres og rapport skal skrives

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, litteraturstudier, feltarbeid og data-analyser.

Forkunnskaper

Kurset forutsetter at et kurs tilsvarende kurset ”Statistikk og metode” på reiseliv er gjennomført og bestått. Kurset legges til 4. semester på reiselivsstudiet.


Arbeidskrav

Rapport som omhandler kontroll av data og analyser m/konklusjoner av det arbeidet som er gjennomført. Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Eksamensform

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

A.J. Veal: Research Methods for Leisure and Tourism. A Practical Guide (2006). Pensum er på 400 sider.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L