Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 2SOINNFØ Innføring i sosiologi

Innføring i sosiologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SOINNFØ
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
100
Emneansvarlig
Roar Høstaker
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir studentene en innføring i sosiologisk tenkemåte, i hva som defineres som sosiologiske problemer og hvordan samfunnets sentrale institusjoner analyseres ut fra en sosiologisk synsvinkel. Det gis en innføring i noen av de viktigste tanke- og skoleretningene i sosiologien.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om sentrale institusjoner i samfunnet, og oppøve evnen til ”sosiologiske fantasi” gjennom å se sammenhengene mellom sosial struktur, individualisering og historiske prosesser. De lærer å analysere samfunnsprosesser på ulike nivåer i koblingen mellom, kultur, struktur, samhandling og sosiale fellesskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Det forutsettes aktivt studentarbeid med fastsatt pensum, og arbeid med oppgaver individuelt og grupper. Undervisning gjennom forelesninger, seminarer og veiledning.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Årstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker innføring i sosiologi som del av bachelorgrad.
Arbeidskrav

Godkjent deltakelse og rapport fra et gruppearbeid og et godkjent essay.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L