Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SOS1001 Makt, demokrati og medier

Makt, demokrati og medier
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SOS1001
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Sosiologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i ulike tilnærminger til maktbegrepet og hvordan det er blitt studert empirisk. Den nye Makt- og demokratiutredningen samt kritikken av denne står sentralt. Ved siden av studier av makt og demokrati står medienes økte rolle i offentligheten sentralt. Det samme gjør de nye sosiale bevegelser som kilde til motmakt mot ulike former for makt og hegemoni.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om makt og demokrati teoretisk og empirisk. De skal tilegne seg evnen til å analysere ulike maktformer knyttet til politisk makt og medborgerskap, økonomisk makt, samt ideologisk makt og symbolmakt – og mulighetene for endre etablerte maktforhold.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, kollokvier og veiledning knyttet til oppgaveskriving.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i sosiologi.

Emne er valgbart for
Andre studenter som ønsker emnet som del av bachelorgrad.

Arbeidskrav

To godkjente gruppearbeid

Eksamensform

Individuelt essay samt muntlig eksamen

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L