Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > INT1001 Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Ole Gunnar Austvik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet drøfter internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av en åpen økonomi og gir bl.a. innføring i grunnelementer i enkel handelsteori, handelspolitiske forhold, valuta og internasjonal makroøkonomi. Fordeler, ulemper og omfordelingsvirkninger av frihandel belyses ut fra ulike teoretiske perspektiver. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) viktig. Videre legges vekt på å vise de sektorielle, regionale og fordelingsmessige effekter av handel og det internasjonale system på nasjonalstater med åpne økonomier.

Læringsmål

Studentene skal forstå de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som nå omgir nasjonalstatene, og som danner grunnlaget for konkurransesituasjonen for import- og eksportkonkurrerende næringer, internasjonale økonomiske strukturer, fordeling mellom rike og fattige land og for utformingen av statlig politikk.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Forkunnskaper

Som for årsstudiet i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorstudenter ved HiL (Kommer tilbake til hvilke studier som vil få tilbud om å velge dette emnet som valgemne)
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig gruppeoppgave på 15 sider.

Eksamensform

5 timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L