Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > INT1004 Krig, konflikt og konfliktløsning

Krig, konflikt og konfliktløsning
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1004
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Heidrun Sørlie Røhr
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Krig, konflikt og konfliktløsning tar opp elementer fra tradisjonene freds- og konflikt forskning. Det er et flerfaglig emne som gir en innføring i årsaker til intra-statlige, interstatlige og globale konflikter, samt presenterer ulike løsnings- og forsoningsmekanismer.

Emnet er inndelt i tre hovedområder. Det første hovedområdet presenter konflikt og konfliktløsning som fagfelt og diskuterer ulike teoretiske tilnærminger på feltet. Det andre hovedområdet diskuterer årsaker til borgerkriger og internasjonale konflikter. Ulike modeller som søker å forklare voldelig opptrapping og konfliktdynamikk diskuteres. Diskusjonen kobles til historiske og aktuelle konflikter , for eksempel på Balkan, i Afrika, Vest-Europa og det tidligere Sovjetunionen. Det tredje hovedområdet gir en innføring i ulike konfliktløsnings- og fredsbyggingsmekanismer. Her presenteres territorielle og institusjonelle mekanismer som kan danne rammeverket for fredelig sameksistens, ved siden av metoder og handling som kan bidra til forsoning mellom partene i en konflikt.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene forståelse av årsaksforhold og dynamikker knyttet til borgerkriger og kriger mellom stater. Det skal også gi innsikt i tiltak og mekanismer som benyttes for å forhindre voldelig opptrapping, stanse voldelig konflikt og tilrettelegge for fredelig utvikling i etterkant av dette.

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.

Forkunnskaper

Som for årsstudium i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i Internasjonale studier

Emne er valgbart for
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil fremkomme senere)
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig individuell oppgave på 6-9 sider, samt en gruppepresentasjon over en oppgitt pensumtekst på seminar.

Eksamensform

5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L