Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > BHIS2003 Bacheloroppgave for bachelor i samtidshistorie

Bacheloroppgave for bachelor i samtidshistorie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
BHIS2003
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Samtidshistorie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av en generell innføring i skriving av bacheloroppgave, og et selvstendig historisk arbeid over et selvvalgt tema. Ved valg av et realhistorisk tema skal arbeidet gjøre bruk av primærkilder. Ved valg av et historiografisk tema skal det arbeides med relevant originallitteratur. Studentene skal gjennom oppgaven gjennomføre en drøfting og analyse av historiefaglige problemstillinger hentet fra norsk- eller verdenshistorie etter 1800.

Oppgaven skal skrives individuelt

Læringsmål

Studentene skal få trening i å gjennomføre et større selvstendig faglig arbeid. De skal dokumentere at de har tilegnet seg historisk tenke- og analysemåte, deriblant bruk av historisk kildemateriale, og at de har evne til å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte.

Undervisnings- og læringsmetode

Det blir arrangert oppgaveseminarer i tilknytningen til arbeidet med bacheloroppgaven. Det vil videre bli gitt kollektiv og individuell veiledning

Forkunnskaper

Bygger på årsstudiet i samtidshistorie (60 stp) eller tilsvarende, samt fordypningsemne i samtidshistorie (15stp)

Emne er obligatorisk for

Ba samtidshistorie


Arbeidskrav

Godkjent prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven

Eksamensform

Bacheloroppgave med omfang på 40 – 50 sider; nærmere bestemt til et omfang på omkring 20 000 ord.

Muntlig eksamen, som skal bestå av

- kontroll av at studenten kan innestå for oppgaven.

- samtale om selvvalgt pensum.

Studenten legger opp et selvvalgt pensum på ca. 1000 sider som skal godkjennes av faglærer. Pensum kan være litteratur i tilknytning til bacheloroppgaven.

Det gis en foreløpig karakter på oppgaven. Muntlig eksamen fungerer til å justere denne. Det gis en samlekarakter på emnet

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L