Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED2001 bacheloroppgave i pedagogikk

bacheloroppgave i pedagogikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED2001
Studiepoeng
40
Semester
Vår og høst
Lengde
1 studieår
Heltid/deltid
Både heltid og deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Øivind Haaland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet behandles i tre problemåder. Problemområde 1: Innføring i modernitetsproblematikk, problemområde 2: Sivilisasjonshistorie og problemområde 3: Oppdragelse i det moderne. Høstsemesteret er viet undervisning i problemområde 1 og 2. Problemområde 3 behandles i vårsemesteret.

Fordypningsemnet er et studietilbud i pedagogikk som et akademisk disiplinfag. Det blir lagt vekt på pedagogisk grunnlagstenking, og den tradisjonen som faget står inne i blir presentert gjennom sentrale filosofiske og idehistoriske perspektiver. Behandlingen av modernitet/postmodernitetsproblematikken fokuserer pedagogikkens stilling i forhold til kunnskap/vitenskapssyn, identitetsdannelse og sosialisering samt pedagogikkens rolle i nasjon- og statsdannelse. Sentrale pedagogiske begreper blir behandlet i perspektiver av det postmoderne; - opplysningstid, kunnskap og sannhet, - medier, språk, symboler og virkelighet, - pedagogikk og dannelse, - individualitet og det sosiale, - estetikk og etikk, - skriving, uttrykk og læring. I studiet tas der høyde for samfunnsvitenskapens lingvistiske vending og de utfordringer det representerer for pedagogikkfaget og dets selvforståelse.

Læringsmål

Siktemålet er at studentene kan få mulighet til å utvikle forståelse av mennesket i en mediert virkelighet, nye perspektiver på individualitet og fellesskap og hvilke konsekvenser disse kan ha for pedagogikkfaget. Studiet har tverrfaglig profil med tydelig forankring i pedagogikk. Det blir lagt vekt på å utvikle refleksjon og uttrykksevne.

Undervisnings- og læringsmetode

Høstsemesteret er lagt opp med undervisning to dager i uka på ettermiddag/kveldstid. Undervisningen vil være i form av forelesninger og seminarer. Det brukes virkemidler og uttrykk fra estetikken i form av film, bilder, musikk og litteratur.

Store deler av vårsemesteret, som også går på ettermiddag/kveldstid, går med til oppgaveskriving og veiledning. Det blir undervisning i form av forelesing (pedagogikk i det postmoderne, om skriving, om å uttrykke seg, om pedagogikk og det performative) (6t), seminar om skriveprosjekt og med utgangspunkt i aktuelle skriveprosjekt (12t), veiledning i gruppe og individuelt (4t).

Forkunnskaper

Minst 50 studiepong pedagogikk fra høgskole eller universitet.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i pedagogikk med fordypning i generell pedagogikk


Arbeidskrav

Muntlig vurdering etter første semester, som må være vurdert til godkjent, for å kunne ta avsluttende eksamen etter andre semester.

Eksamensform

Ba oppgave i emnet, som gis en foreløpig karakter, og muntlig høring.

Den muntlige høringen er knyttet til Ba – oppgaven.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L