Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 2SPESP Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1

Spesialpedagogikk - deltakelse/marginalisering del 1
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
2SPESP
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad og Gunn Heidi Nilsson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminarer og praktisk arbeid vil studentene få en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Læringsmål

Studentene får en grunleggende innsikt i:

  • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjoner
  • Utvikling og læring
  • Prosesser for inkludering og marginalisering
  • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
  • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid.

Forkunnskaper

Forkunnskaper som kreves er tilsvarende 1. år innenfor Bachelor i pedagogikk, lærer-/ førskoleutdanning, 3-årig helse og sosialarbeiderutdanning eller tilsvarende, evt. godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Videreutdanningsstudiet Deltakelse og marginalisering

Emne er valgbart for
Tilleggsutdanning for lærere, førskolelærere og for alle som er interessert i å arbeide med spesialpedagogiske emner.
Arbeidskrav

Tilstedeværelse i 75% av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse (gruppearbeid) etter denne delen.

Eksamensform

Alternativ 1: For studenter som er tatt opp til studieprogrammet gjennom lokalt opptak defineres dette emnet som et arbeidskrav som må være godkjent for å kunne ta eksamen

Alternativ 2: Studenter som er registrert på et bachelorprogram og som ønsker å ta valgemner/enkeltemner som en del av sin bachelorgrad, eller tilleggsemner kan ta deleksamen på hver av emnene - 15 sp. Emnet avsluttes da med 1 ukes hjemmeeksamen som forsvares muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L