Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > GPD1001 Sosialisering og læring

Sosialisering og læring
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
GPD1001
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
1 år på deltid
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt over 2 emner a 30 studiepoeng. Emnet Sosialisering og læring består av temaene:

Kunnskap og læring, skal ses i lys av:

  • Pedagogisk idehistorie.
  • Filosofiske aspekter av forholdet mellom teori og praksis, begrepet "mening", språk og handling, autoritet og frihet, etc.
  • Forholdet mellom prosjektorientering og erfaringspedagogikk, lokalorientert pedagogikk og aksjonsforskning.
  • Sentrale tema i diskusjonen om prosjektorientering, så som kvalifikasjonsanalyse, studiemål, lærerrolle, problemformulering, deltaker-styring, rapportering og evaluering.

Utdannings- og sosialiseringshistorie, er konsentrert om sentrale begreper som:

  • oppdragelse, sosialisering, undervisning,
  • utdanningssystemet som system, institusjon og organisasjon og
  • hovedtrekkene i skoleutviklingen i det 20. århundre.
Læringsmål

Kunnskap og læring: Formålet er at studentene tilegner seg:

  • oversikt over kunnskaps- og læringsteorier
  • noen sentrale pedagogiske og filosofiske begreper,
  • øving i å analysere og å diskutere pedagogiske problemer.

Utdanning og sosialiseringshistorie: Studentene skal tilegne seg innsikt i og forståelse for de forhold som ligger til grunn for utforming av og endring i utdanningssystemets struktur og organisasjon og forståelse for og kritisk vurdering av skole- og oppvekstvilkår, bl.a. i lys av den teknologiske utviklingen.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet har en oppstartsamling i august og en hovedsamling i oktober. Ellers er temaet Kunnskap og læring bygd opp som egenarbeid og gruppearbeid knyttet opp til cd-rom, forelesningene og gruppeoppgaven.

Utdanning og sosialiseringshistorie har oppstart i januar og en hovedsamling i februar/mars. Ellers er temaet bygd opp på tilsvarende måte som Kunnskap og læring.

Forkunnskaper

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Det kan søkes om opptak til andre halvårsenhet på grunnlag av dokumenterte forkunnskaper fra andre studier eller yrkesutdanninger som faglig tilsvarer 30 studiepoeng i pedagogikk.

Søknad om opptak skrives på eget skjema, som fås ved henvendelse til HiL.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i pedagogikk deltid


Arbeidskrav

Kunnskap og læring: 1 gruppeoppgave.Vurderes med godkjent/ ikke godkjent.

Utdannings og sosialiseringshistorie: 1 gruppeoppgave. Vurderes med godkjent/ ikke godkjent.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L