HiL > 2007/08 Studiehåndbok > GPD1002 Individ og samfunn

Skriv ut Skriv ut
Individ og samfunn
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
GPD1002
Studiepoeng
30
Semester
Vår og høst
Lengde
1 studieår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
70
Emneansvarlig
Rune Sarromaa Hausstätter
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet er delt over to emner a 30 studiepoeng. Emnet Individ og samfunn (30 sp) består av temaene:

  • Formidling og påvirkning: Under dette temaet arbeides det med sentrale begreper fra didaktikk, kommunikasjonsteori, atferdsteori og kvalifikasjonsanalyse. Prinsippene herfra vil bli forsøkt vurdert i sammenheng med ulike praktiske problemer.
  • Samfunn og utdanning: I temaet redegjøres det for og drøftes begreper som f.eks. ideologi, politikk, demokrati, totalitært-pluralistisk samfunn, teknokrati og ekspertstyre, myndighet, forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, utdanning som investering og som forbruk, produktivitet som mål for pedagogisk utvikling, populisme, økonomisk vekst - økologisk balanse og teknologiens konsekvenser. Begrepene benyttes til å redegjøre for vårt samfunns- og utdanningssystem. Det arbeides med et utvalg av delproblem som på ulik måte kaster lys over forholdet mellom samfunnsomforming og utdanningsreform.
Læringsmål

Formidling og påvirkning: Formålet er at studentene tilegner seg:

  • sentrale begreper og teorier som brukes i forbindelse med formidling av kunnskaper og påvirkning av holdninger i skolen og i samfunnet ellers,
  • innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetning og valg av framgangsmåte,
  • øvelse i å legge fram kritiske vurderinger av hvilke virkninger de ulike formene for undervisning kan ha for individ og samfunn.

Samfunn og utdanning: Formålet er at studentene tilegner seg:

  • sentrale begrep som blir benyttet om samfunnsutvikling og utdanning,
  • innsikt i individets stilling i utdanningssamfunnet,
  • øvelse i å gi grunngitte vurderinger av aktuelle problem i forholdet mellom samfunn og utdanningssystem i samfunn som er under omforming
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, litteraturseminar, gruppearbeid, gruppediskusjoner og veiledning

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i pedagogikk deltid


Arbeidskrav

Formidling og påvirkning: Gruppeoppgave/ indivifuell skriftlig oppgave.Vurderes godkjent/ikke godkjent.

Samfunn og utdanning: Gruppeoppgave/ individuell skriftlig oppgave. Vurderes med godkjent/ikke godkjent

Eksamensform

Eksamen etter tema Samfunn og utdanning. Individuell skriftlig eksamen (knyttet til temaene 'Formidling og påvirkning' og 'Samfunn og utdanning'), muntlig høring.

Erstatter
Emnet skiftet navn fra 2. halvårsenhet pedagogikk deltid
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L