Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED3009 Didaktikk og teknologi

Didaktikk og teknologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3009
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Yvonne Fritze
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Didaktikk er en av pedagogikkens viktigste disipliner, og den mest særpregede innen faget. Undervisningskunsten kan forstås som en kreativ virksomhet i en genuin estetisk forstand, men bygger også på håndverkstradisjoner. Didaktikken er til dels materialisert i gjenstander, i arkitektur, i metoder og strategier, men bygger også på teoretiske antakelser. Didaktikken kan framstå som en åpen og søkende vitenskap, men mange har ønsket å bruke den som legitimerende og manipulerende redskap. Moderne didaktikk har de siste tiårene åpnet seg mot filosofi og etikk og bygger på refleksjon som en av sine viktigste redskaper, og har stimulert undervisningsteknologien til å gå i retning av å støtte samarbeidsprosesser og å speile kollektive læringsprosesser.

Framtidens undervisningsformer handler ikke bare om medieundervisning og undervisning om medier i den tradisjonelle skolen, men også om medienes betydning som formidlere av forskjellige fag og undervisningsformer. Mediepedagogikkens aktualitet i dag er i høy grad diktert av informasjons- og kommunikasjonsteknologienes rolle i bevissthetsdannelse, offentlighet og undervisning. Betydningen av teknologi er også sentral i forståelsen av utviklingen av undervisningen.

Læringsmål

Studentene skal

- tilegne seg innsikt i didaktikken som det grunnleggende verktøyet i planlegging av undervisning,

- forstå hvordan didaktiske analyser kan eller bør styre refleksjoner og valg som gjøres i forhold til utforming av undervisningsteknologien,

- kunne analysere sentrale IKT-verktøy, og formulere kreativ kritikk av teknologien og dens utforming i forhold til ulike læringsarenaer,

- kjenne til forskning innen mediepedagogikk og til medieteknologisk utvikling generelt,

- tilegne seg forståelse av medienes betydning i det moderne, hyperkomplekse samfunn (mediesystemer, informasjonssystemer og innen diverse organisasjoner),

- kunne beskrive, analysere og gi reflekterte vurderinger av pedagogiske spørsmål i konkrete mediepedagogiske sammenhenger,

- kunne søke løsninger på problemer som har med bruken av IKT i utdanning, undervisning, oppdragelse og sosialisering å gjøre.

Undervisnings- og læringsmetode

I tillegg til undervisning i de overordnede teoriene gjennom forelesninger, vil det bli laget seminarer og workshops, der studentene arbeider kritisk med eksisterende IKT-løsninger. I seminarene vil det bli organisert framføringer av studenters arbeid.

Emne er valgbart for
Masterstudiet i pedagogikk
Eksamensform

Arbeidet innen emnet dokumenters gjennom en skriftlig oppgave på 10-15 sider.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L