Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED3006 Skoleutvikling - ledelse av skoler i utvikling

Skoleutvikling - ledelse av skoler i utvikling
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3006
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Lars Ligaarden
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet er knyttet til skoleutvikling og ledelse av skoler i utvikling.

Studiet er konsentrert om skolens arbeid med å realisere læreplanens intensjoner om tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø og de endringsprosesser skolene må planlegge og gjennomføre for å kunne utvikle en praksis som er i samsvar med denne målsettingen. Studiet fokuserer på aksjonslæring som en strategi som kan bidra til nødvendig fornyelse av skolens virksomheten både på undervisningsnivå og skolenivå.

Studiet retter søkelyset mot:

  • Skolens arbeid med læreplanen
  • Aksjonslæring og kompetanseutvikling
  • Teambygging, kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Skolevurdering, spenningen mellom styring og utvikling
  • Relasjonsledelse
  • Bygging av skolekultur
  • Skolen som lærende organisasjon
Læringsmål

Emnet skal videreutvikle deltakernes evne til å delta i og lede prosesser som sikter mot å utvikle skolen til en lærende organisasjon som arbeider målrettet med å utvikle og forbedre praksis.

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet vil bli lagt opp rundt studiesamlinger og obligatorisk arbeid i periodene mellom samlingene.

Det er en forutsetning at deltakerne aktivt benytter IKT i dette studiet. Denne forutsetningen vil gi føringer til innhold og arbeidsmåter, og til den IKT - kompetanse deltakerne må tilegne seg for å gjennomføre studiet.

Samlingene vil ha fokus på hovedtemaer i studiet. I mellomperiodene vil deltakerne arbeide i IKT - nettverk, både innenfor en mindre gruppe, med alle øvrige deltakere på studiet og med de faglige ansvarlige lærerne fra høgskolen.

Mellomperiodene vil styres av læringsmateriell knyttet til et case som legges ut på nettet. Her vil det vises til aktuell litteratur og til problemstillinger og oppgaver som kan bearbeides i grupper og i plenum. Et gjennomgående arbeid vil knyttes til å planlegge, begrunne og analysere et aksjonslæringsprosjekt i en skole eller knyttet til et case.

Emnets pensum er på ca. 1000 sider. Av disse er 750 sider felles, obligatorisk pensum, mens 250 sider utgjør selvvalgt pensum.

Forkunnskaper

Som for masterstudiet

Emne er valgbart for
Masterstudiet i pedagogikk
Arbeidskrav
  • deltakelse på minst 3/4 av undervisningen på samlingene
  • deltakelse i nettarbeidet i arbeidsgrupper og i felles diskusjonsforum
  • mindre innleveringsoppgaver underveis
Eksamensform

Arbeidet i emnet dokumenters gjennom en skriftlig oppgave på 10-15 sider (som vil være en avsluttende rapport fra aksjonslæringsprosjektet) + muntlig høring.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L