Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PED3008 Masteroppgave i pedagogikk

Masteroppgave i pedagogikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
PED3008
Studiepoeng
45
Semester
Heltid/deltid
Antall studenter
30
Emneansvarlig
Bjørn Overland
Emneeier
MA Pedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeidet med masteroppgaven i studiet utgjør 45 studiepoeng. Oppgaven skal beskrive og analysere pedagogiske forhold gjennom en teoretisk eller empirisk undersøkelse. Den representerer et omfattende og selvstendig arbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Masteroppgaven kan bestå i en studie av teori og/eller bygge på et empirisk materiale. Tematisk skal oppgaven ligge innenfor ett eller flere av de obligatoriske eller valgfrie moduler studenten har lagt opp. Det er viktig at studentene tidlig i studiet begynner å formulere ideer og utkast til problemformulering. I de obligatoriske og selvvalgte modulene underveis i studiet er det mulig å utvikle tekster som understøtter studentenes temavalg for masteroppgaven.

Individuelle masteroppgaver bør være fra 60-120 sider. Studenter kan også samarbeide om oppgaven. Dette innebærer i så fall at arbeidsomfanget for den enkelte tilsvarer samme nivå som om oppgaven ble løst individuelt. Opplegget for masteroppgaven presenteres i en prosjektplan som godkjennes av studieleder for masterstudiet, og som danner grunnlag for oppnevning av veileder. Dette skjer vanligvis i løpet av andre semester, men det er anledning til å lever inn prosjektplanen for godkjenning allerede i første semester.

Emne er obligatorisk for

Masterstudenter i pedagogikk


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L