Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > DESP2003 bacheloroppgave i spesialpedagogikk

bacheloroppgave i spesialpedagogikk
Back Tilbake
Kode
DESP2003
Studiepoeng
40
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad og Gunn Heidi Nilsson
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Pedagogikk (hel- og deltid)
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av to deler:

 • Deltakelse og marginalisering I:
 • Deltakelse og marginalisering II.

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar og praktisk arbeid, vil studentene få en innføring hvordan funksjonshemming oppstår og forklares, hvordan samspillet mellom individ og samfunn virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser. Studiet innbefatter en praksisperiode på to uker. Studiet vil ta opp delemner som:

 • Formulering av mål
 • Utvikling av opplegg for tilpasset opplæring
 • Analyse av konkrete læringsoppgaver
 • Vurdering av resultater
Læringsmål

Del 1

Gjennom forelesninger seminar og gruppeaktiviteter skal studentene få grunnleggende innsikt i:

 • Skole- og barnehagesektorens oppbygging og funksjon
 • Utvikling og læring
 • Prosesser for inkludering og marginalisering
 • Myndiggjøring, rettigheter og etikk
 • Arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger

Del 2

Gjennom forelesninger seminar, gruppeaktiviteter og praksis skal studentene få grunnleggende innsikt i:

 • Hjelpeapparatets oppbygging og funksjon
 • Strategier innen spesialpedagogisk arbeid
 • Didaktiske overveielser og valg
 • Strategier for inkludering
 • Kunnskap om ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak
 • Ferdigheter til å bruke teori og praktiske eksempler i arbeid med egen problemstilling
Forkunnskaper

Krever forkunnskaper tilsvarende første år innenfor Bachelor i pedagogikk,

lærer-/førskolelærerutdanning, 3-årig helse- eller sosialarbeidsutdanning, eller tilsvarende, evt. godkjent realkompetanse

Emne er obligatorisk for

Ba pedagogikk med fordypning i spesial pedagogikk

Emne er valgbart for
Ikke valgbart
Arbeidskrav

Del 1: Tilstedeværelse i 75 % av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse (gruppearbeid)

Del 2: Tilstedeværelse i 75 % av undervisningen og veiledning for å få gå opp til eksamen. Godkjent temabesvarelse. Fullført og godkjent praksisperiode og praksisrapport.

Eksamensform

1. 2 ukers hjemmeeksamen, som gis en foreløpig karakter, og muntlig prøving. Det gis en endelig karakter på del 1 etter den muntlige prøvingen.

2. Ba – oppgave (15 sp), som gis en foreløpig karakter, og muntlig prøving. Det gis en endelig karakter på del 2 etter den muntlige prøvingen.

Det gis en sluttkarakter der del A teller 60% og del B 40%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L