Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SPE3002 Pedagogisk og spesialpedagogisk teori og grunnlagsproblemer

Pedagogisk og spesialpedagogisk teori og grunnlagsproblemer
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SPE3002
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Deltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Innføring i pedagogikk som vitenskap, og i sentrale, pedagogisk- filosofiske grunnlagsproblemer:
  • Teori-/praksisproblemet
  • Individ- og samfunnsforståelse
  • Faghistorikk og institusjonshistorie
 • Innføring i sosialiserings-, oppdragelses- og avviksteori.
 • Kritiske perspektiv på individualisering som samfunnsmessig praksis. Avvik og spesialpedagogiske tiltak sett i lys av ulike faglige forståelsesformer:
  • Individual-teoretisk ; avvik/funksjonshemming, forklart som individuell patologi
  • Samspillsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som sosial konstruksjon
  • Samfunnsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som konsekvens av økonomisk-materielle strukturer isamfunnetPoststrukturalistiske; avvik/funksjonshemming forklart fra alternative tilnærminger, rase-, feminisistisk/kjønns-, kultur- og språkteoretisk perspektiv

Pedagodisk teori - pedagogiske og spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Hensikten med første studieemne er å bidra til en grunnleggende forståing av spesialpedagogikk, dels gjennom å betrakte spesialpedagogisk teori som en gren og utviding av pedagogisk teori. Dette slektskapet er tatt til følge ved at vel halvparten av undervisningen gis felles med studiet i generell pedagogikk.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi ansatser til handling. Problemområdet pedagogisk teori skal ta utgangspunkt i spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse. Teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av filosofiske og teoretiske problemer.Det legges vekt på å vise de perspektivene som gjennom historien har preget spesialpedagogikken i Norge, Norden og internasjonalt.

Læringsmål

Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens vtenskapshistorie, perspektiver og grunnlagsproblemer

Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

Forkunnskaper

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning, eller helse- eller sosialfaglig utdanning. Gjennomført emne 1. (Jfr. ?Målgrupper, opptakskrav og kompetanse?)

Emne er obligatorisk for

Master i Spesialpedagogikk


Eksamensform

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnets tema (inntil 15 sider). Det gis veiledning.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L