HiL > 2007/08 Studiehåndbok > SPE3006 Masteroppgave i Spesialpedagogikk

Skriv ut Skriv ut
Masteroppgave i Spesialpedagogikk
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
SPE3006
Studiepoeng
45
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven skal beskrive og analysere spesialpedagogiske forhold gjennom en teoretisk eller empirisk undersøkelse Den er obligatorisk. Oppgaven skal være et omfattende og selvstendig forskningsarbeid der et problem stilles opp og belyses vitenskapelig. Den kan både være et teoristudium og bygge på innsamling av eget empirisk materiale eller være en analyse på basis av innsamlede data. Studenten skal velge hensiktsmessig teori som redskap for arbeidet, anvende egnet forskningsmetode og trekke holdbare konklusjoner.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaveskrivingen kan gjennomføres som individuelt arbeid eller som gruppearbeid.

Det vil bli gitt tilbud om oppgaveseminar for studenter som ønsker å bli orientert om regler og retningslinjer for arbeidet med oppgaven.

Studentene får veiledning av oppnevnt veileder.

Emne er obligatorisk for

Master i spesialpedagogikk


Eksamensform

Oppgaven vurderes sammen med muntlig forsvar av denne. Det gis én samlet karakter som baseres på det skriftlige arbeidet og muntlig prøving. (Jfr. ellers pkt. 7 Evaluering).

Den avsluttende masteroppgaven vurderes av ekstern sensor sammen med intern sensor. Det gis gradert bokstavkarakter.En avsluttende muntlig eksamen, knyttet til masteroppgaven og pensum, nyttes til justering av karakteren p å masteroppgaven.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L