HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OLA1003 Strategi og marked

Skriv ut Skriv ut
Strategi og marked
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Januar - mai/juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet skal gi en innføring i strategifaget og bidra til en grunnleggende markedsforståelse, som en basis for å kunne lese og forstå og være med på å utarbeide økonomiske beslutningsmodeller.

Studieemnet består av tre delemner:

  • Innføring markedskunnskap, med vekt på markedsmekanismer (mikroøkonomi) og markedsføring
  • Strategi, med vekt på konkurranse, ressurser, lønnsomhet og beslutninger
  • Økonomisk orientert organisasjonsteori og organisasjonsdesign

Emnet skal gi kunnskaper og forståelse av overstående emner, og belyse sammenhengen mellom markedsforståelse, strategi og organisasjonsdesign

Læringsmål
  • Studentene skal kunne lese, forstå og være med på å utarbeide økonomiske beslutningsmodeller
  • Studentene skal kunne forstå forholdet mellom konkurranse, ressurser og lønnsomhet
  • Studentene skal ha grunnleggende innsikter i markedsmekanismer og markedsføring
  • Studentene skal kunne utarbeide strategier, basert på de overstående kunnskaper, og videre kunne drive med organisasjonsdesign i dette perspektivet
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, som suppleres med seminarundervisning og gruppearbeid.

To skriftlige øvelsesoppgaver, som det gis veiledning på

Emne er obligatorisk for

Studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse

Emne er valgbart for
Emnet kan velges av andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett
Arbeidskrav

Emnet vil ha flere innleveringer og obligatoriske oppgaver

Eksamensform

Individuell, skriftlig eksamen over seks timer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L