Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA2001
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
August - desember
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
140
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Arbeids- og organisasjonspsykologi tar opp tema fra generell psykologi, men også psykologisk teori, forskning og arbeidsmetoder spesielt rettet inn mot organisasjoner og jobbsituasjoner i arbeidslivet (se læringsmål). Det faglige innholdet kan derfor kategoriseres i tre:

  • Innføring i ulike områder av generell psykologi som er relevant for å forstå og arbeide med mennesker og prosesser i organisasjoner og arbeidsmiljø.
  • Innføring i aktuelle tema innen psykologisk forskning og teori utviklet gjennom studiet av arbeid og samspill i arbeidslivet.
  • Innføring i praktisk anvendelse av teori og metoder overfor aktuelle oppgaver og utfordringer i arbeidslivet.
Læringsmål

Emnet skal gi studentene kunnskap om og bidra til å utvikle innsikt i psykologisk kunnskap som er relevant for ulike oppgaver i organisasjons- og arbeidsliv. Det gis innføring i generelle psykologiske tema, som motivasjon, persepsjon, emosjoner, kognisjon, læring, personlighet og intelligens, holdninger, grupper m.v., og spesielt hvilken betydning dette har for å forstå aktuelle prosesser og utfordringer i arbeidsorganisasjoner.

Ut over dette, vil emnet spesielt ta opp psykologisk teori og forskning om forhold i organisasjon og arbeidsmiljø, spesielt psykososiale dimensjoner ved arbeidsmiljø. Det vil også inkludere teori om jobbutforming, organisasjonsutforming, relasjonelle aspekter ved arbeid (relasjoner mellom medarbeidere, leder-medarbeider, relasjoner til kunder/ brukere), stressteori m.v. Psykologiske problemstillinger knyttet til fysisk miljø og ergonomi (menneske-maskin-interaksjon) blir berørt, og til ulike utfordringer i ulike sektorer av arbeidslivet, f.eks. industri, ulike typer service/ tjenesteyting og kunnskapsbasert arbeid. Forebyggende helsearbeid i arbeidslivet og sykefraværsarbeid med utgangspunkt i psykologi blir også et sentralt tema. Dessuten blir ulike problemstillinger knyttet til forholdet arbeid-hjem i moderne arbeidsliv.

Det blir også innføring i bruk av aktuelle praktiske arbeidsmetoder i arbeids- og organisasjonspsykologi. Det vil i videste forstand omfatte metoder i arbeidsmiljøutvikling (kartlegging og tiltak), dessuten kan det omfatte aktuelle tema: konflikt- og krisehåndtering, veiledning, integrering/ inkludering av medarbeidere, team og teambygging mv.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaveskriving. Kjennskap til aktuelle utford­ringer i arbeidslivet blir integrert i forelesning eller seminarer.

Forkunnskaper

Første år fra Bachelor i organisasjon og ledelse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i organisasjon og ledelse og Årsstudium LOP

Emne er valgbart for
Emnet er valgbart for andre studenter ved HIL, men studenter ved Bachelor i organisasjon og ledelse har fortrinnsrett ved opptak
Arbeidskrav

En skriftlig innlevering. Oppgaven skal utgjøre 7-10 sider som omfatter et eller flere sentrale tema i pensum. Kan gjennomføres av to studenter sammen, eller individuelt.

Eksamensform

Individuell, skriftlig seks timers eksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L