Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > OLA2006 Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse, med samfunnsvitenskapelig metode

Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse, med samfunnsvitenskapelig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
OLA2006
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven i organisasjon og ledelse gir studentene anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema / en selvvalgt problemstilling innen organisasjons- og ledelsefagene. Det gis undervisning i samfunnsvitenskapelig metode, som det forutsettes at studentene benytter seg av i arbeidet med bacheloroppgaven. Studentene kan skrive i grupper på to, eller individuelt. Det blir gitt veiledning på bacheloroppgaven.

Læringsmål

Studenten skal tilegne seg generell innsikt i samfunnsvitenskapelig metode, og i hvordan en går frem for å kunne gjennomføre en forskningspreget undersøkelse, innen fagområdet organisasjon og ledelse.

Dette innebærer:

  • utforming av problemstilling og avgrensning
  • utforming av forskningsdesign
  • kvalitative og kvantitative metoder
  • bruk av datakilder og bearbeiding av data
  • utvikle spørreskjema og intervjuguide
  • analyse og tolkning av data
  • presentasjon og formidling av resultater, funn
  • etiske og juridiske aspekter ved samfunnsforskning
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer i samfunnsvitenskapelig metode og oppgaveskriving. Individuell veiledning knyttet til hver oppgave. Gruppeveiledning

Forkunnskaper

Fem semestre på BOL eller tilsvarende, eller BØA, profilretning LOP

Forbeholdt BOL studenter og BØA, profilretning LOP


Eksamensform

Innlevering av prosjektoppgave og muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L