Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > IDR1003/1 Idrettsaktiviteter

Idrettsaktiviteter
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
IDR1003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår og høst
Lengde
august - juni
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Geir Vegge
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA. Idrett
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det vil bli gitt en innføring i basistrening og ballspill, samt at studentene vil få en innføring i et utvalg vinteridrettsaktiviteter (skileik, langrenn og alpint eller telemark). Innføringen vil vise studentene forskjellige tilnærmingsmåter for tilrettelegging/innlæring av idretter og aktiviteter for ulike målgrupper. I emnet inngår også en obligatorisk tur med fokus på samarbeid i starten av høstsemesteret.

Læringsmål

Formålet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om de grunnleggende bevegelsesmønstre gjennom idrettsaktivitetene. Videre skal studentene i løpet av kurset ha oppnådd forståelse for virkningene av trening og fysisk aktivitet. De skal kunne tilrettelegge for aktivitet for ulike målgrupper.

Undervisnings- og læringsmetode

Studentene vil få instruksjon i de ulike idretter, og skal selv gi instruksjon for ulike målgrupper i løpet av studieåret.

Idrettsaktivitetene vil bli gjennomført i blokker, for å gjøre det mest mulig fleksibelt for studentene.

Forkunnskaper

Ingen særskilte krav til forkunnskaper utover generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse - emne på innføringsnivå på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium i idrett


Arbeidskrav

Det vil bli krav om 80 % oppmøte i undervisningen.

Eksamensform

Mappeevaluering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L