Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > PAB3001 Masteroppgave - Public Administration (breddemaster)

Masteroppgave - Public Administration (breddemaster)
Back Tilbake
Kode
PAB3001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
10
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
MA Moderne forvaltning/MPA
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Masteroppgaven på 30 studiepoeng tilsvarer ett semesters arbeid på full tid. Studentene velger selv tema og problemstilling for oppgaven innen studiets fagfelt og ut fra de valg studentene har gjort i løpet av studiet.

Tema og problemstilling godkjennes av ansvarlig faglærer.

Undervisnings- og læringsmetode

I tilknytning til studentenes arbeid med oppgaven vil det bli organisert et oppgaveseminar. Her drøftes prinsipielle forhold knyttet til planlegging og gjennomføring av oppgaver på dette nivå. Studentene presenterer sine problemstillinger og opplegg som blir gjenstand for debatt og faglige tilbakemeldinger. Veiledningsseminaret bygges videre opp slik at en aktivt trekker tråder fra det obligatoriske emnet i vitenskapsteori og metode.

Studentene får oppnevnt en veileder på bakgrunn av valgt tema, som gir veiledning ut over det blir rom for i oppgaveseminaret.

I forbindelse med arbeidet med oppgaven utarbeider studentene et selvvalgt pensum på 500 sider som støtter opp om den spesialisering oppgaven representerer. Inntil 40% av det selvvalgte pensum kan være litteratur fra øvrige emner i studiet.

Emne er obligatorisk for

Master i Moderne forvaltning (Breddemaster)


Eksamensform

Omfanget av oppgaven forventes å ligge på 50 ? 70 sider.

Det er muligheter for 2-3 studenter som ønsker det, å skrive oppgave sammen. Det vil da bli stilt større krav til produktet; ikke først og fremst i antall sider, men til kvalitet og den arbeidsmengde som ligger bak arbeidet.

I tillegg til oppgaven består eksamen av muntlig prøving der studenten(e) viser at de står inne for oppgaven, og behersker den litteratur som lagt opp knyttet til oppgavearbeidet.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L