Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > FFV1003 Film- og fjernsynsanalyse

Film- og fjernsynsanalyse
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
FFV1003
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, andre halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
120
Emneansvarlig
Jo Sondre Moseng
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i sentrale innfallsvinkler til analysen av filmer og fjernsynsprogram, og omfatter estetiske, genreorienterte og ideologiske perspektiver. Andre eksempler på visuell kultur kan trekkes inn.

Læringsmål

Studentene skal :

  • bli kjent med sentrale innfallsvinkler til film- og fjernsynsanalysen,
  • sette seg inn i teoriene som de ulike analysetradisjonene bygger på, og
  • tilegne seg kunnskap om hvordan en analyserer filmer og fjernsynsprogram.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og oppgaver

Emne er obligatorisk for

Bachelor i film og fjernsyn og Årsstudiet i film- og fjernsynsvitenskap.

Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

En gruppeoppgave og en individuell oppgave

Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave på ca. 10 sider, varighet en uke

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L