Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 3MEDSAMF Medier og samfunn

Medier og samfunn
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3MEDSAMF
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, emnet tilbys første halvdel av høstsemesteret
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Emneansvarlig
Håvard Vibeto
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr en gjennomgang av de viktigste teoriene om forholdet mellom mediene og samfunnslivet. Teoriene handler både om om hvordan mediene virker inn på den enkeltes liv (effekt- og resepsjonsforskning, identitetsforming), og hvordan kommunikasjonsteknologier fungerer i forhold til den overgripende sammfunns- og kulturutviklingen.

Læringsmål

Studentene skal:

  • gjøre seg kjent med de viktigste teoriene angående forholdet mellom media og samfunn, og
  • kunne bruke disse teoriene i analyser av konkrete mediefenomener.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer og veiledning.

Forkunnskaper

1. år i Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap eller tilsvarende studier.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn, studenter fra andre bachelorstudier med interesse for emnet.
Arbeidskrav

Seminarinnlegg.

Eksamensform

Individuell oppgave, ca. 8 sider (ca. 3000 ord) + muntlig.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L