HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 3BAVKFF Bacheloroppgave i film- og fjernsynsvitenskap

Skriv ut Skriv ut
Bacheloroppgave i film- og fjernsynsvitenskap
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3BAVKFF
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Audun Engelstad
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet på Bachelor i Visuell kultur/film og fjernsyn. Studentene velger i samråd med veileder et tema for oppgaven som må kunne relateres til området film og/eller fjernsyn. Andre fag i studentenes Bachelor-forløp kan også integreres i oppgaven.
Bacheloroppgavens omfang skal være på ca 25 sider, hvorav 3 sider utgjør metodediskusjon. I tillegg skal oppgaven ha korrekt ført referanseliste, samt tittelside. I arbeidet med oppgaven skal studentene legge opp et særpensum på minimum 800 sider.

Læringsmål

Studentene skal kunne vise at de:

 • kan formulere en egnet problemstilling som kan belyse relevante tema fra ett eller flere deler av Bachelorstudiet
 • kan vise til et bevisst forhold til metode
 • kan finne fram til og bruke faglitteratur på en produktiv måte i belysning av problemstillingen
 • kan gjennomføre en undersøkelse på et spesialområde på en formelt korrekt måte
 • kan forholde seg kritisk til egne og andres tekster
Undervisnings- og læringsmetode

Fellessamlinger med skrivekurs og oppgaveutvikling, gruppeveiledning, og individuell veiledning.

Forkunnskaper

Det kreves studier tilsvarende 155 studiepoeng hvorav minst 65 innen fagområdet film- og fjernsynsvitenskap.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i Visuell kultur/film og fjernsyn


Arbeidskrav

To individuelle veiledningstimer

Eksamensform

Oppgaven leveres til vurdering og forsvares i en avsluttende muntlig eksamen. Vurderingen legger vekt på at studenten viser at de:

 • kan formulere en egnet problemstilling som kan belyse relevante temaområder fra en eller flere deler i bachelorstudiet
 • har klart å finne fram til og bruke faglitteratur på en hensiktsmessig måte i belysning av problemstillingen
 • har demonstrert et bevisst forhold til metode
 • har gjennomført oppgaven på en formelt korrekt måte
 • kan forholde seg kritisk til egen tekst
 • behersker innholdet i særpensum
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L