Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 3MODFILM Modernitet og filmkunst

Modernitet og filmkunst
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3MODFILM
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Anne Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tilbyr fordypning i realistisk, modernistisk og postmodernistisk filmkunst. Med utgangspunkt i analyser av sentrale filmer gjennomgås de tre retningenes kulturhistoriske forutsetninger og estetiske kjennetegn.

Læringsmål

Studentene skal

  • utvikle sine filmanalytiske ferdigheter,
  • utvikle innsikt i estetisk teori og modernitetsteori, og
  • utvikle evnen til å plassere og forstå filmer estetisk og kunsthistorisk.
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, oppgaver, veiledning og filmvisninger

Forkunnskaper

1. året i Bachelor i visuell kultur - film og fjernsyn, Årsstudium i film- og fjernsynsvitenskap eller tilsvarende.

Emne er valgbart for
Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og andre med interesse for filmkunst.
Arbeidskrav

Emnet har 4 arbeidskrav som består av 4 gruppeoppgaver à 4-5 sider.

Eksamensform

Hjemmeoppgave over ca. 10 dager m/veiledning. Sideantall ca. 12 sider

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L