Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)

Bachelorprosjekt (kulturprosjektledelse)
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Studiepoeng
25
Semester
Vår og høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Roel Pujik og Jorid Vaagland
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Vedlegg
application/msword Praksisreglement KPL.doc 52,50 kB
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Bachelorprosjektet er avslutningsemne for kulturprosjektledelse hvor studentene leder eller deltar i et prosjekt og dokumenterer ulike sider av prosjektet. Studentene skal jobbe praktisk på et prosjekt innenfor valgt spesialiseringsområde. Arbeidsoppgavene kan variere fra å lede prosjektet, å fylle bestemte andre funksjoner som er viktig for gjennomføring av prosjektet, til å innhente, bearbeide og rapportere viktige opplysninger for prosjektet i form av en publikumsundersøkelse, evalueringsrapport, etc. Det er utarbeidet eget praksisreglement for bachelorpraksis.

Bachelorpraksis er utgangspunkt for den avsluttende bacheloroppgaven.

Læringsmål

Studentene skal lære viktige sider ved det å gjennomføre og dokumentere praktiske prosjekter, og reflektere over det i sammenheng med de andre emnene som har inngått i studiet.

Undervisnings- og læringsmetode

Praktisk prosjektarbeid og personlig veiledning.

Forkunnskaper

Dette emnet kan ikke tas før de andre emnene i bachelorutdanningen er godkjent (bortsett fra ex. fac. og maks. ett 15 studiepoengs valgemne).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i kulturprosjektledelse


Arbeidskrav
    • Studenten skal før praksis starter levere en søknad angående deres prosjekt som er grunnlag for godkjenning
    • Studenten skal i løpet av de første to ukene av praksisperioden levere en milepælplan/framdriftsplan for praksisarbeidet
    • Studenten skal levere en redegjørelse for hvilke oppgaver de har utført, undertegnet av ’oppdragsgiveren’ (f.eks i form av en attest).
    • Studenten skal sammen med bacheloroppgaven levere et refleksjonsnotat og evt dokumentasjon
Eksamensform

Eksamen består av to elementer:

  • Bacheloroppgaven som dokumenterer ulike sider av prosjektet.
  • Muntlig (justerer karakteren). Muntlig tar utgangspunkt i bacheloroppgaven, prosjektdokumentasjonen og tilbakemeldinger fra praksisstedet.

Emnet vurderes av faglærer og ekstern sensor. Det er anledning til å avlegge eksamen tre ganger i året - i mai/juni, august/september og desember/januar.

Oppgaven kan skrives i fellesskap av to (eller flere) studenter. Refleksjonsnotatene som skal leveres sammen med oppgaven skal imidlertid skrives individuelt, og det forventes at disse gjør rede for hvordan arbeidet har vært fordelt og hvordan samarbeidet har forløpt. Det blir gitt en felles karakter på oppgaven, som justeres ved muntlig for hver enkelt av kandidatene.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L