Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 3EXFAC2 Examen facultatum Samfunnsvitenskaplig metode

Examen facultatum Samfunnsvitenskaplig metode
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3EXFAC2
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, 1 halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
15
Emneansvarlig
Roel Pujik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Kulturprosjektledelse
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Emnet gir studentene grunnleggende innsikt i kvantitativ og kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode.

Læringsmål

Emnet skal gi studentene

  • innsikt i ulike metodiske tilnærminger i samfunnsvitenskapene
  • forutsetninger for å foreta begrunnete metodiske valg ved gjennomføring av egne undersøkelser
  • kunnskap og ferdigheter for å kunne planlegge, gjennomføre og rapportere enkle samfunnsvitenskapelige undersøkelser
  • grunnleggende innsikt i ulike evalueringsmetoder
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer samt praktiske øvelser

Forkunnskaper

2. år Bachelor Kulturprosjektledelse

Emne er valgbart for
Bachelor Kulturprosjektledelse
Arbeidskrav

Obligatoriske øvelser

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen 4 timer

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L