Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 3MALHIS Maleriets historie

Maleriets historie
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3MALHIS
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, uke 2-11
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
25
Emneansvarlig
Kari Aakerlie Vik
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en oversikt over det europeiske - inklusive det norske - maleriets historie, med hovedvekt på perioden 1400 til 1900. Videre gir emnet en innføring i sentrale kunsthistoriske teorier og metoder.

Læringsmål
  • Studentene skal gjøre seg kjent med hovedtrekkene i europeisk maleri ca. 1400-1900 og norsk maleri på 1800-tallet
  • Studentene skal gjøre seg kjent med sentrale kunsthistoriske teorier og metoder med sikte på å kunne analysere utvalgte malerier
Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og ekskursjoner. Det legges opp til en eller to ekskursjoner til museer i Lillehammer eller Oslo og eventuelt en ekskursjon til en europeisk storby.

Forkunnskaper

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse.

Emne er obligatorisk for

Årsstudiet i kunsthistorie

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn og Bachelor i kulturprosjektledelse. Andre personer med interesse for billedkunst.
Arbeidskrav

Individuell oppgave

Eksamensform

6 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L