Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2007/08 Studiehåndbok > 3MODKUNS Moderne kunst

Moderne kunst
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
3MODKUNS
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, 2. halvdel av semester
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
50
Emneansvarlig
Ivar Stranger
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieemnet Moderne kunst henvender seg til alle som ønsker en grunnleggende orientering i modernismens og samtidens kunsthistorie. Kurset har som sitt primære mål å sette modernismens og samtidens kunst inn i en vid historisk og sosial sammenheng.

Emnet tar for seg temaer i norsk og internasjonal kunsthistorie fra siste halvpart av det 19. og det 20. århundre. Undervisningen tar primært opp emner innen arkitektur og billedkunst, men trekker også inn emner fra andre visuelle uttrykk som fotohistorie m.m. Studentene skal erverve seg grunnleggende kunnskaper om modernismens og samtidens kunstuttrykk.

Læringsmål

Studentene skal tilegne seg og redegjøre for hovedtrekk ved modernismens og samtidens billedkunst. Undervisningen tar sikte på å oppøve studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i å kunne fremstillle ulike kunsthistoriske emner og problemstillinger fra pensum.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen baserer seg på forelesninger, ekskursjoner og veiledning. Deler av undervisningen er viet praktiske oppgaver i tolkning av enkelte kunstverk i Lillehammer Kunstmuseum. I kurset våren 2006 legges det også opp til undervisningsbaserte ekskursjoner til Oslo og Paris. Studentene må selv dekke ekskursjonskostnadene.

Emne er obligatorisk for

Åsstudium Kunsthistorie

Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i visuell kultur/film og fjernsyn. Emnet henvender seg også til alle som ønsker en grunnleggende, kunsthistorisk orientering innen modernismens og samtidens kunsthistorie.
Arbeidskrav

Skriftlig oppgave på 2-3 A4 sider. Må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensform

Individuell hjemmeoppgave over 14 dager på ca. 10 sider (ca. 3500 ord)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L